S1/E2 - Kdo to je? II.

Shiny seděla na zemi ve své cele. Nehnula se z ní už asi něco přes týden, nepočítala dny, ale její hlad se nedal ignorovat a neomylně jí napočítával každý uplynulý den. Jasně si pamatovala na okamžik, kdy ji podplukovník John téměř vykopl ze své náruče a pak na ten den, kdy k ní přišla doktorka Weirová s pár vojáky, doktory a Johnem. Tehdy se jí ptali, jak zabila ty muže a ukazovali jí obrázky mrtvých, ale ona moc dobře věděla, že je nezabila. Byla z nich sice vysáta životní energie, ale to, že ona to neudělala jí už nikdo nevěřil. Nejhorší byl pohled podplukovníka Shepparda, s každým odmítnutím, s každým argumentem, že to nemohla být ona ji více opouštěl. Jeho oči se na ní podívaly jen jednou, a tak zběžně, že si ani nebyla jistá jestli ji vůbec spatřil.
Teď seděla Shiny na chladné podlaze své cely a tupě zírala na mříže. Ty vojáci co ji hlídali někdy stáli v místnosti, ale někdy byli i venku. Když byli venku Shiny si vždy sedla na zem, ale jakmile slyšela, že chtějí vejít, okamžitě se postavila. Alespoň tohle měla s wraithy společné – hrdost. Ano byla hrdá a moc, ale ostatní vlastnosti ji oddělovali od svého druhu. Sice každý wraith byl jiný a někteří byli opravdoví „exoti“, ale ona chtěla být jako většina. Snad nikdo nemohl pochopit, jak moc chtěla získat ty úžasné schopnosti – nevnímat ostatní, starat se jen o sebe a o rozkazy královny, ale nešlo jí to, vždy se na něco nevhodného zeptala. Mezi její oblíbené otázky patřilo: „Jsi nějak podrážděný, nestalo se ti něco?“ Tato otázka ukončila její kariéru většinou ještě dříve než vůbec začala.
Náhle se ozvala ráda a celá místnost se otřásla. Mříže se ještě párkrát zavlnily elektrickým proudem a pak vyhasly. Shiny se nejdříve opatrně dotkla jedné tyče, ale když zjistila, že jí neprojel proud otevřela násilím mříž a vyšla z místnosti. Před její celou nikdo nestál, což jí pořádně udivilo, ale kousek opodál ležela dvě mrtvá těla. Shiny se rychle rozběhla k tělům, byla z nich vysáta životní energie, a tak ležely na zemi jen ostatky.
,,Ani hnout,“ ozval se za Shiny mužský hlas. Nemusela se ani otáčet a hned jí bylo jasné, že muž má v rukou zbraň.
,,Já je nezabila,“ hájila se Shiny.
,,To tak věřím,“ podotknul pobaveně hlas.
,,Ale ne, doopravdy,“ Shiny natočila tělo, které měla zrovna před sebou na stranu, aby byla jasně vidět rána od krmení pod žebrem, ,,vidíte? Wraithi se přece živí z prostřed hrudníku, tohoto nezabil wraith.“
,,Dobře, ale kdo tedy?“ zeptal se hlas.
,,Vím, kdo to byl. Ale než vám to řeknu ráda bych se otočila, abych viděla s kým to mluvím.“
,,Dobře, ale pomalu,“ souhlasil hlas. Shiny se pomalu zvedla a otočila se. Před ní stal vysoký, tmavovlasý, snědý voják.
,,Jsem poručík Aiden Ford,“ řekl muž.
,,Já jsem Shiny,“ odpověděla wraithka.
,,Co ho tedy zabilo?“ zeptal se Ford.
,,Byl to vývojový stupeň Eratuského brouka. Podplukovník Sheppard mi řekl, že už jste měli tu čest,“ odpověděla Shiny a Ford se jen ušklíbl.
,,Ale wraithové jsou také vývojovým stupněm,“ dodal Ford.
,,To ano. Odporovali jsme si v existenci a mysleli jsme si, že už jsme je vyhubili, ale asi ještě jeden přežil. Tedy doufám, že pouze jeden. Nekontrolovali jste v poslední době náhodou nějaké prostory?“
,,V poslední době?“ zeptal se Ford.
,,Ano, pár dní před tím než začali ty vraždy.“
,,To bylo týden potom, co jste přišla. Mysleli jsme, že to vy, ale teď mě nic nenapadá,“ pokrčil rameny Ford. Atlantida se znovu otřásla, ale tentokrát zhasla všechna světla.
,,Co se to stalo?“ zeptal se Ford.
,,Nemá to rádo světlo, a tak se ho snaží zbavit,“ odpověděla Shiny.
,,A co ještě to nemá rádo?“
,,Jen světlo, jinak na zbraně by to mělo reagovat stejně jako wraithi a jelikož to právě jedno...“ řekla Shiny a pohledem se zastavila na zbrani, kterou Ford obraně dřímal v rukou.
,,Aha. Myslíte, že by pomohla baterka?“
,,Baterka? Co to je?“ zeptala se zaraženě Shiny.
,,Tohle,“ odpověděl Ford a vytáhnul z kapsy ve vestě malou černou baterku a rozsvítil ji směrem k Shiny.
,,Ano to je skvělé,“ nadšeně nadskočila Shiny, ,,nemáte ještě jednu?“
,,Naštěstí ano,“ odpověděl Ford a podal Shiny náhradní baterku.
,,Děkuji,“ řekla Shiny a Forda to celkem udivilo.
,,Co myslíte, že bude dělat ten brouk teď?“
,,To nevím, asi se bude snažit dostat se pryč bránou a cestou se pořádně nažrat,“ odvětila Shiny s pohrdavým pohledem.
,,A sakra,“ zaklel Ford, ,,nad bránou je zrovna porada.“
,,John!“ hlesla Shiny a rozběhla se chodbou, cestu celkem znala, ale Ford měl co dělat, aby ji dohnal. Když doběhla k bráně s udýchaným Fordem za zády, vrhla na něj tázavý pohled a on hned pochopil a ukázal jí cestu k zasedačce.
Shiny dveře do zasedačky rychle vykopla a okamžitě zkontrolovala celou místnost, s velkým důrazem na stropy, a pak se vrhla k třem mrtvým tělům na zemi.
Když otočila poslední odechla vyrovnaným hlasem: ,,Ani jeden není podplukovník Sheppard.“
,,Proč vám o něj tolik jde?“ zeptal se Ford opřený o dveře.
,,Protože je to můj žák a já nehodlám ztrácet čas zaučováním někoho nového.“
,,Aha,“ pobaveně dodal Ford. Shiny si jeho výrazu ani tónu nevšímala. Obešla Forda a rozhlédla se po okolí brány. Nikde nebylo ani stopy po mimozemském vetřelci a ani po podplukovníkovi Sheppardovi.
Náhle se z Fordovi vysílačky ozval podplukovníkův hlas: ,,Forde máme problém. Držíme to v šachu, nemá to rádo světlo, ale musíte nám přijít na pomoc.“
,,Kde jste?“ odpověděl rychle Ford.
,,U tréninkové haly,“ odpověděl hlas. Shiny na nic nečekala cestu znala dobře. Ford za ní jen něco křiknul a pak se s pobaveným a trochu ustaraným povzdechnutím vydal za ní.
Shiny přiběhla na dané místo jen o chvíli před Fordem. Většina vojáků se okamžitě otočila a začala mířit na Shiny, což si vyžádalo život jednoho z nich, který byl kvůli své neopatrnosti popadnut a něčím vtáhnut do temné díry ve stropě. Po pár sekundách bylo jeho vysáté tělo navráceno, spadlo na hromadu nejméně pěti podobně usmrcených vojáků. Podplukovník Sheppard zařval na zbylé vojáky, ať dávají pozor a oni se poslušně otočili. Posléze už poručík Ford pochopil situaci a řekl: ,,Ta wraitha ví co to je.“ Všichni nějak zareagovali, ale pro jistotu se už nikdo neotočil.
,,Je to pravda?“ zeptala se doktorka Weirová.
,,Ano,“ odpověděla Shiny. Pomalými pohyby si proklestila cestu mezi vojáky, někteří se od ní instinktivně odtáhli a jiní sebou jen cukli, když se jich dotkla.
,,Ale budu potřebovat tohle,“ řekla Shiny, když míjela podplukovníka Shepparda a vytáhla mu nůž z vesty. Podplukovník sebou jen trošku cukl, ale pak se uklidnil. Shiny došla až pod díru ve stropě a pak se otočila na vojáky a řekla: ,,Až řeknu teď, zhasněte všichni baterky... teď.“
Všichni naráz uposlechli a zhasli. Ozval se nechutný zvuk žvýkání, plivání a odchrchlávání. Po pár vzdeších se ozval shinin hlas: ,,Už můžete rozsvítit.“ Všichni okamžitě rozsvítili baterky a naskytl se jim pohled na Shiny zašpiněnou nějakou černou látkou a na zemi ležela chapadlovitá příšera s jasně výrazným kosočtvercem na jednom obrovském chapadle, které nejspíše používalo ke krmení. Bylo to očividně mrtvé, protože Shiny v jedné ruce držela něco jako podivné srdce plné té černé látky a v druhé nůž zašpiněný tou látkou. Rychle upustila obě věci na zem a popošla k vojákům, aby jim oznámila to, co bylo už zjevné, tedy že příšera je mrtvá. Všichni se nahrnuli blíž, aby se mohli pořádně podívat, jen podplukovník Sheppard zůstal vyset pohledem na Shiny. Ta se pokusila udělat pár kroků, ale podlomila se jí kolena a kdyby nebylo podplukovníka Shepparda, který ji bystře zachytil, spadla by jistě na zem.
To způsobilo, že se všichni opět podívali na Shiny. Ta se rychle zvedla a znatelně zesláblá dodala: ,,Jsem už moc vyčerpaná.“
,,Odveďte ji do cely, spusťte světla a ostatní stroje, “ nařídila doktorka Weirová. Pár vědců okamžitě odevzdalo baterky vojákům kolem sebe a odklusalo splnit své rozkazy, ale než se stačil Shiny kdokoliv dotknout řekl podplukovník Sheppard: ,,To nemůžete zachránila nám život.“
,,Ale co mám dělat, obětovat někoho z nás?“ zeptala se doktorka Weirová.
,,To ne. Stačí, když jí vrátíte na její planetu,“ odpověděl podplukovník.
,,A co když o nás prozradí podstatné informace?“
,,A jaké? Vždyť nic skutečně důležitého neví,“ namítl podplukovník Sheppard. Doktorka Weirová dlouho přemýšlela a pak kývla.
Podplukovník Sheppard vedl Shiny ještě s pár vojáky k bráně. Vědcům se v dost krátké době podařilo bránu opravit, a tak nebylo na co čekat. Shiny před bránou ještě jednou omdlela, a tak ji podplukovník chytil do náručí a k bráně ji donesl. Shiny zaprotestovala, že už jsou jen pár kroků od brány a že to už by došla, ale podplukovník si nedal říct a nesl ji dál. Když byli těsně před bránou Shiny chtěla opět zaprotestovat, ale podívala se Johnovi do oči a to co v nich uviděla ji překvapilo, byla tam odhodlanost. Shiny ještě stačila zakřičet: ,,Zadržte ho.“ Ale poslední slova se rozplynula v bráně.
Brána se uzavřela a podplukovník s Shiny v náručí stál na planetě podle shininých souřadnic.
,,Co to děláš?“ vykřikla Shiny a okamžitě se vykroutila z podplukovníkova náručí.
,,Chci ti pomoct,“ odpověděl podplukovník.
Shiny se pořádně rozhlédla a pak řekla: ,,Nevěděla jsem, že máš sebevražedné sklony, okamžitě se vrátíš na Atlantis.“ Udělala pák kroků k ovládacímu zařízení brány, ale zatočila se jí hlava, a tak se musela na chvíli zastavit.
,,Tak vidíš. Kdybych tě sem nechal jít samotnou za chvíli by si ležela někde na zemi v bezvědomí,“ řekl podplukovník s úsměvem, popošel k Shiny, opět jí vzal do náručí a pokračoval po vyšlapané cestě.
,,Co to děláš. Ty se musíš vrátit,“ zaprotestovala Shiny.
,,Jo a nechat tě tu ležet.“
,,Ještě stojím.“
,,Ale nikdo neví, jak dlouho.“
,,Co máš vlastně v plánu?“ zeptala se Shiny se starostlivým podtónem v hlase.
,,Donesu tě k úlu a nebo k nějakým tvým soukmenovcům a pak se vrátím.“
,,Vrátíš? Neříkal jsi, že si realista?“
,,Pokud chtějí, aby jsme se jednou za ně zbavili těch všeobecně neoblíbených wraithů, myslím, že by neměli zabít někoho koho jsi cvičili,“ podotkl s úsměvem na rtech podplukovník.
,,Dobře. Určitě si nechají od oběda vysvětlit proč ho nemají jíst,“ zkonstatoval Shiny.
,,Oběd? Není už náhodou doba večeře?“ zažertoval John.
,,Johne! Uvědom si, že...,“ zarazila se Shiny.
,,Co si mám uvědomit?“ zeptal se se zaujetím podplukovník.
,,Uvědom si, že ty si pro wraithi jen jídlo a dobré jídlo,“ posmutněla Shiny.
,,Neboj se, já se o sebe už nějak postarám.“
,,To doufám,“ povzdechla si Shiny a uvolnila se v podplukovníkových rukách. Chvíli jen tak klidně ležela, ale pak najednou vyskočila a rychle se vymanila se sevření.
,,Utíkej k bráně!“ vykřikla vyděšeně Shiny.
,,Na to ti neskočím,“ zaprotestoval podplukovník.
,,Ne to není lest. Dělej utíkej!“ křikla Shiny a vyběhla tak rychle jak jen dovedla. Podplukovník jí následoval, ale dost se tomu divil, tedy až do té doby dokud za ním někdo nevystřelil.
,,Co se děje?“ zeptal se za běhu John.
,,Museli nás přepadnout,“ odpověděla rychle Shiny.
,,Kdo?“ zeptal se nechápavě John.
,,Wraithi!“ vyhrkla Shiny. John pochopil téměř okamžitě. Wraithská válka byla nejspíše u konce a shinina strana to prohrála. Byli už v divoké palbě, když doběhli k bráně, ale střeli se jim jako zázrakem zatím vyhýbaly. Shiny doběhla k ovládacímu zařízení jako první a rychle se snažila zadat adresu Atlantis, když ji jedna ze střel zasáhla a ona se sesunula na zem. Podplukovník se jen na chvíli otočil, aby vyděl, kdo je to napadl a uviděl čtyři wraithů asi deset metrů od nich. Vytáhl rychle zbraň, ale to ho už zasáhla další střela.
Jeden z wraithů se pomalu přibližoval k Shiny a podplukovníkovi. Stoupl si mezi ně a bezvýznamně kopl do Shiny, ta se však zvedla, obtočila svou ruku kolem wraitha a otočila ho, tak že schytal dobrých pět ran od svých druhů. Shiny si wraitha podržela jako štít a rychle zadala adresu na bráně. Pak se sesunula k Johnovi a pokusila se ho probrat, jakmile otevřel oči rychle na něj vyhrkl: ,,Za deset minut jsou tu posily, prosím vstaň.“
Několik wraithů se opět pokusilo trefit střelou někoho z vetřelců, ale nepodařilo se jim to. Podplukovník Sheppard se posunul, tak aby byl z části kryt ovládacím zařízením brány a z části tělem wraitha v bezvědomí.
,,Jsi v pořádku?“ zeptala se šeptem Shiny. John přikývl.
,,Jsi schopen bojovat?“ zeptala se opět šeptem Shiny. John opět přikývl, zatím co se k nim zbývající wraithové opatrně přibližovali. Shiny naznačila Johnovi, že jeden přichází z jeho strany a dva z její. John ještě stačil poslat bránou svůj kód, aby Atlantis otevřela štít, a pak jednou ranou vyrazil wraithovi zbraň z ruky, ten ho však první ranou odhodil pět metrů daleko. Shiny, které se podařilo ozbrojit dva své wraithi první ranou zakřičela na Johna: ,,Tenhle tě nebude šetřit.“ John se jen ušklíbl a rychle se postavil. Podařilo se mu vyhnou prvním dvěma ranám wraitha, ale třetí ho srazila na zem. Shiny zatím jednoho z wraithů dostala na zem a druhému zasazovala bolestivé rány do hrudi. ,,Musíš improvizovat,“ křikla směrem k Johnovi. John podrazil wraithovi nohy a ninja uměním se dostal zpět na nohy. Wraith byl, ale podobně rychlý. Tentokrát si John už dal větší pozor a zdatně se ranám vyhýbal. Jakmile Shiny vyřadila jednoho ze svých protivníků otočila se na chvíli na Johna a řekla: ,,Kombinuj, hlavně kombinuj!“ John se pokusil několikrát uhnout a pak šikovně vrazil loket wraithovi do místa pod žebry, které mu Shiny ukazovala. Wraith se po Johnovi otočil a pod vlivem vzteku mu chtěl oplatit neuváženou ranou, John se skrčil a pak uhodil wraitha ještě jednou a o dost silněji. Wraith už vedl své rány neuváženě, a tak ho John za krátkou dobu dostal na zem. Shiny ještě vrazila poslední ránu wraithovi, který už byl pod náporem jejích ran téměř v bezvědomí a okamžitě běžela k Johnovi.
,,Jsi v pořádku?“ zeptala se Shiny ve spěchu.
,,Brána,“ vyhrkl John. Oba se okamžitě podívali na dosud otevřenou bránu a bez sebemenšího zaváhání se do ní rozběhli.
Po průchodu se brána hned uzavřela. Na Shiny a podplukovníka Shepparda mířilo asi dvacet mužů a pohled doktorky Weirové a několika vědců.
,,To je v pořádku,“ prohlásil John, aby vojáci sklonili své zbraně, ,,planeta je obsazena wraithi, těmi druhými, zlejšími.“
,,Co se stalo?“ zeptala se ihned doktorka Weirová.
,,Asi...,“ řekla Shiny, ale náhle se jí zamotala hlava a v závrati upadla do bezvědomí. John, který stál hned za ní, jí zachytil a opět jí zvedl do náručí.
,,Musí hned na ošetřovnu,“ prohlásil John a klestil si cestu udivenými vojáky.
Na ošetřovně položil Shiny na lůžko, byla pořád v bezvědomí. Doktor Beckett si ke skupince kolem posledního lůžka pořádně pospíšil, v patách mu byl jeden z jeho kolegů.
,,Co se jí stalo?“ zeptal se doktor Beckett.
,,Omdlela, nejspíše z vyčerpání,“ odpověděl podplukovník Sheppard.
,,Svlékneme ji,“ vybídl doktor Beckett a okamžitě začal sundávat ze Shiny bundu, nevšímaje si sheppardova kritického pohledu.
Jakmile jí rozepnul blůzu všichni s údivem a znechucením odstoupili, až na Shepparda ten zůstal stát klidně s bolestným pohledem v očích.
,,Nemůžeme vědět jestli nebyla tak... hubená už předtím,“ konstatoval beckettův kolega.
,,Předtím vypadala normálně,“ odpověděl podplukovník John.
,,Jak to můžete vědět, copak jste ji viděl nahou?“ zeptal se beckettův kolega, ale z pohledu podplukovníka Shepparda vyčetl, že měl až nemístnou pravdu.
,,Můžete jí pomoct?“ zeptala se doktorka Weirová.
,,Pokusím se vyrobit něco jako výživu, ale nevím jak to dopadne. Vlastně ani nevím, jak začít,“ odpověděl doktor Beckett.
,,Tak to byste už měl začít, nemyslíte?“ dodal podplukovník Sheppard.
Doktor Beckett se svým kolegou hned začal vyšetřovat Shiny. Doktorka Weirová nechala několik vojáků u wraithky a pak si vyžádala podplukovníka Shepparda stranou. Musel jí podrobně popsat, co se na planetě stalo a co si o tom myslí. Když všechno vypověděl mohl se vrátit k Shiny. Pořád spala, a tak si sedl vedle ní a pozoroval ji. Byla tak klidná, takovou ji ještě nikdy neviděl. Vlastně žádného z wraithů ještě neviděl spát, bylo v tom něco zvláštně znepokojivého.
,,Kde to jsem?“ zeptala se Shiny, když konečně otevřela oči a uviděla vedle sebe podplukovníka Johna.
,,Jsi na ošetřovně, jsi moc vyčerpaná,“ odpověděl John.
,,Jak jsem se sem dostala?“
,,Prošli jsme bránou a pak jsi omdlela, tak jsem tě sem odnesl.“
,,Nemůžeš mě všude pořád nosit,“ podotkla Shiny.
,,Jsi mimořádně lehká.“
,,To je tím, že jsem mimořádně podvyživená,“ ušklíbla se Shiny.
,,Doktor Beckett se už snaží vynalézt něco co pomůže.“
,,Jak dlouho mu to bude trvat?“
,,To nevím,“ posmutněl John.
,,Měli by si pospíšit, už mám pořádný hlad,“ dodala Shiny.
,,Podplukovníku?“ řekl doktor Beckett, který před chvílí přišel.
,,Pokročili jste?“ zeptal se podplukovník.
,,Ano, máme už něco, co by mohlo zabrat,“ oznámil doktor Beckett s injekční stříkačkou v ruce.
,,Tak na co čekáte?“ vybídl doktora Sheppard.
,,Doufám, že to zabere?“ řekl doktor, vydezinfikoval Shiny rameno a vpíchnul jí tam injekci. Chvíli se nedělo nic, ale pak Shiny vykulila oči a začala s sebou zmítat a křičet. Podplukovník Sheppard se jí snažil uklidnit, ale nedokázal ji udržet. Stiskla mu ruka a drtila ji svou silou. On, ale neucukl. Sdílel s ní její bolest.
Po tři čtvrtě hodině bylo po všem. Podplukovník svíral ve svém náručí už klidnou a uvolněnou Shiny, byla na pokraji svých sil. Její mysl už skoro nevnímala a částečně upadávala do bezvědomí. Podplukovník jí držel ve svém náručí, jak nejsilněji mohl, jeho rozdrcená ruka ho bolela, ale nemohl opustit Shiny. Teď ne.
,,Shiny,“ oslovil ji podplukovník John.
,,Ano?“ odpověděla Shiny tichým strhaným hlasem.
,,Potřebuji, abys mě teď vnímala.“
,,Ano.“
,,Jak si tam na té planetě říkala, že jsem dobré jídlo... Co si tím myslela?“ zeptal se podplukovník.
,,Jde z tebe cítit energie. Jsi moc silný. Moc chutný,“ usmála se Shiny.
,,Mohla by ses krmit na mě,“ zašeptal podplukovník, tak aby to Shiny jasně slyšela.
,,Ne to ne! Ne! Ne! To nesmím,“ zaprotestovala Shiny a trochu se zavrtěla v Sheppartově náručí.
,,Vzala by sis jen trošku, aby si přežila než Beckett něco vymyslí,“ řekl John a pomalu vzal shininu ruku a položil ji na svou hruď. Na místo, z kterého se wraithi krmí.
,,Ne! Já nemůžu,“ vytrhla svou ruku a položila ji zpět do svého klína, ,,já nemůžu být bez tebe.“
,,Ale vzala by sis alespoň trošku.“
,,Ne! Jsem už moc slabá, nevím jestli bych to mohla zastavit včas.“
John Shiny silněji objal a řekl: ,,Jak mám, ale žít bez tebe? Miluji tě.“ Vzhlédnul a uviděl doktorku Weirovou. Nevěděl, jak dlouho tam už stála, ale bylo mu jasné, že slyšela dost. Kdyby ne, alespoň slzy na jeho tváři vyjadřovaly, že je v tom něco víc.
,,Já tu s ní chvíli zůstanu. Měl byste si odpočinout,“ navrhla doktorka Weirová.
,,Ne, já nemohu,“ zavrhl to podplukovník a otřel si jednou rukou slzy z obličeje.
,,Nespal jste už něco přes tři dny,“ zaprotestovala doktorka Weirová.
,,Chci tu být s ní,“ hájil své stanovisko John.
,,Já vím, ale... Co se vám to stalo s rukou?“
,,Když Shiny píchli tu injekci dostala bolesti a já ji držel za ruku.“
,,Musí vám to někdo obvázat,“ řekla doktorka Weirová a popadla nějaký obvaz a začala ošetřovat podplukovníkovu ruku.
,,Už něco mám,“ ozval se doktor Beckett.
,,Bude to tentokrát fungovat?“ zeptal se podplukovník.
,,Musíme doufat,“ odpověděl doktor a přitáhl si Shinino rameno, aby ho mohl vydezinfikovat a vpíchnout do něj injekci. Chvíli se opět nic nedělo, ale pak se Shiny zvedla a samostatně se posadila.
,,No fuj!“ ozvala se Shiny.
,,Je něco špatně?“ zeptal se doktor Beckett.
,,Ta věc je hnus,“ odpověděla Shiny.
,,A nutriční stránka?“ zeptal se doktor.
,,Ta ujde, jako bych snědla osmdesátiletého dědka nad hrobem,“ zkonstatovala Shiny.
,,Pokusím se s tím něco udělat,“ řekl doktor a pokusil se odejít.
,,Máte tam ještě jednu?“ zajímala se Shiny.
,,Proč?“ zastavil doktor svůj odchod.
,,Protože mám hlad a to už moc dlouho na to, aby mi jedna dávka stačila,“ odpověděla Shiny.
,,Myslím, že chvíli počkáme než vám dáme druhou,“ řekl doktor a odešel.
,,Už se cítíš lépe?“ zeptal se podplukovník.
,,Ale ano, i když mám pořád hlad,“ odpověděla Shiny.
,,Nechám vás tu chvíli o samotě a pak... probereme některé podrobnosti,“ oznámila doktorka Weirová a odešla.
,,Hádám, že to chutnalo dost hrozně,“ konstatoval podplukovník.
,,Hrozně je slabé slovo,“ odpověděla Shiny, ,,nemáte náhodou v téhle galaxii nějaké nepřátele z lidské rasy?“
,,Ne.“
,,Ale jestli se nějací objeví dáš mi hned vědět, že?“ zeptala se Shiny s úsměvem.
,,Ano,“ odpověděl John s úsměvem.
,,Asi teď budu chvíli hybernovat. Dokud se nevrátí doktor s další dávkou.“
,,Dobře nechám tě o samotě,“ řekl John a chystal se odejít.
,,Já tě miluji víc,“ zavolala na něj ještě Shiny. John se otočil a s úsměvem se podíval na Shiny, a pak odešel.
15.10.2010 20:02:43
lili
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one